150 lat GN Hearing — Rocznica w Ambasadzie

150 Lat GN Hearing01

Czy wiecie, że 13 września miały miejsce obchody 150 lat GN Hearing? Pamiętna rocznica wydarzyła się w Ambasadzie Królestwa Danii przy ulicy Marszałkowskiej 142 w Warszawie. Niezwykłe zaproszenie na obchody zorganizowane wraz z warsztatami dla audiologów i protetyków dotarło również do gabinetu OTOSłyszę w Częstochowie. Z przyjemnością przyjęliśmy je, aby w słoneczny piątek pojawić się w stolicy, by wziąć w nich udział.

GN Hearing to jeden z symboli duńskiej przedsiębiorczości, który tworzy najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny protetyki słuchu. Grupa GN została założona w 1869 roku jako firma telegraficzna o zasięgu globalnym. Od 15 lat spółka ta jest nie tylko częścią polsko-duńskiej społeczności biznesowej, ale również symbolem współpracy między państwami, który przynosi im wzajemne korzyści.

Warsztaty w Ambasadzie Królestwa Danii

Obchody rozpoczęte zostały 13 września od warsztatów w Ambasadzie Królestwa Danii, a ich kluczowymi punktami było seminarium dla audiologów oraz protetyków słuchu.

Tematy warsztatów brzmiały następująco :

  • 150 lat historii GN to historia ludzkiej komunikacji — Prowadził go Pan Łukasz Sabat z GN Hearing.
  • Interton w Polsce i nowy Interton GN — Prowadził go Pan Michał Przysiecki z Interton Polska oraz Pan Łukasz Sabat z GN Hearing.
  • Interton ready, czyli aparaty które pokochali nasi pacjenci — Prowadził go Pan Michał Przysiecki z Interton Polska
  • Otoemisja akustyczna i tympanometria — Prowadził go Pan Bartosz Polski

150 lat GN Hearing — Przyjęcie w rezydencji ambasadora

Zwieńczeniem obchodów 150-lecia było przyjęcie zorganizowane w rezydencji ambasadora Olego Egberga Mikkelsena wraz z jego przemową. Ambasador podkreślił w niej ważność relacji duńsko-polskich stosunków międzynarodowych. Wyraził również radość, że polscy audiologowie zdecydowali się wziąć udział w obchodach 150-lecia Great Nordic Hearing. Według niego jest to dowodem na chęć nauki o nowych technologiach oraz zaangażowanie w stosunku do poprawy jakości życia pacjentów.

Zapraszam serdecznie do pobrania pliku PDF (w wersji angielskiej), który zawiera przemowę wygłoszoną przez Ambasadora:

 

Prezentowane urządzenia to aparaty słuchowe, są to wyroby medyczne wspomagające słyszenie. Używaj ich zgodnie z instrukcją lub etykietą. 
Podmiotem prezentującym aparaty słuchowe jest Fundacja Oto Słyszę z siedzibą w Częstochowie, zaś producentem aparatów słuchowych jest 
GN Store Nord A/S z siedzibą w Ballerup w Danii.