Audiogram — Jak go czytać?

Wiedza jak czytać audiogram jest niezwykle przydatna, dlatego dzisiaj przygotowaliśmy dla was krótki post w tej tematyce. Czy wiecie już, że podczas badań słuchu lub audiometrii powinniście otrzymać kopię audiogramu od protetyka słuchu bądź laryngologa?

Audiogram jest graficznym przedstawieniem wyników, jakie uzyskane zostały podczas badań. Można go wykonać dla dzieci starszych niż 6 miesięcy. W przypadku młodszych maleństw diagnoza stawiana jest na podstawie innych wyników badań, do czasu aż możliwe będzie wykonanie audiogramu.

Warto jest zawsze zabiegać o kopię audiogramu oraz przechowanie jej, w przypadku późniejszej chęci porównania wyników dwóch lub większej ilości badań.

Natężenie i częstotliwość

Audiogram składa się z dwóch kluczowych elementów — częstotliwości oraz natężenia — pozwalających określić najcichsze słyszane przez dziecko dźwięki.

Linia pozioma na audiogramie służy za oś częstotliwości. Określa ona wysokość dźwięku, którą porównać można do poszczególnych nut w skali muzycznej. Mierzona jest ona w Hertzach (Hz). Ludzie są w stanie słyszeć zakres między 20 Hz, a 20 000 Hz. Na potrzeby audiogramu prezentuje się wyniki od 6 do 10 częstotliwości z zakresu 250 Hz do 8 000 Hz, których słyszenie jest kluczowe, aby mogła rozwijać się prawidłowo mowa i język. Niskie częstotliwości zamieszczone są po stronie lewej, natomiast wysokie po stronie prawej wykresu.

Linia pionowa przedstawia natężenie, czyli głośność. Audiogram przedstawia zapis w decybelach (dB. lub db. HL). Dzięki tej skali możliwe jest zarejestrowanie, na jakim poziomie każda częstotliwość jest słyszalna w audiogramie. Dziecko, które posiada zdrowy słuch, powinno usłyszeć każdą częstotliwość na poziomie 20 dB. lub mniej.

Wyższy poziom natężenia niezbędny do słyszenia oznaczać może ubytek słuchu w danej częstotliwości.

Diagnoza oparta o audiogram

Dzięki badaniom możliwe jest nie tylko zweryfikowanie ubytku słuchu jednego bądź obu uszu. Laryngolog tudzież protetyk słuchu są na podstawie cyklicznych badań dokonać prognozy opisującej zmiany słuchu wraz z upływem czasu. Warto zaznaczyć, że wystąpienie problemu ze słuchem nie oznacza wcale, że nie można z tym nic zrobić. Dzięki odpowiedniej diagnozie możliwe jest zdefiniowanie następnych kroków, które można podjąć, aby poprawić sytuację dziecka oraz jego komfort.

 

Prezentowane urządzenia to aparaty słuchowe, są to wyroby medyczne wspomagające słyszenie. Używaj ich zgodnie z instrukcją lub etykietą. 
Podmiotem prezentującym aparaty słuchowe jest Fundacja Oto Słyszę z siedzibą w Częstochowie.