Badania audiologiczne dla dzieci

Zrozumienie innych, ich odmienności i dostosowania komunikacji wymaga czasu i dozy akceptacji. Jest procesem długiej adaptacji w środowisku edukacyjnym, zarówno dla uczniów z ubytkiem słuchu, jak i nauczycieli. Dziecko z wadą słuchu lub niedosłuchem często miewa trudności uczenia się, lecz to nie znaczy, że ono nas nie rozumie, bądź upośledzenie słuchu ma wpływ na jego inteligencję. Dziecko z wadą słuchu świetnie odnajduje się w rozmowie twarzą w twarz i bez większych problemów rozumie każde słowo, lecz podczas szkolnego hałasu może mieć trudność z artykulacją, zrozumieniem nauczyciela lub zbyt cichą mową. Lecz, żeby lepiej je zrozumieć potrzeba przeprowadzić rzetelnie badania audiologiczne i świetnego protetyka słuchu, który ma podejście do dzieci!

 

Aparat słuchowy ma pomóc dziecku wyrażać swoje potrzeby i komunikować się ze światem, lecz wada słuchu może wyostrzyć bardziej zmysł wzroku, podczas procesu uczenia się. Dzięki temu dziecko uczy się swoich zmysłów, niektóre dzieci podczas procesu adaptacji i poznawania świata korzystają ze zmysłu wzroku i słuchu, mimo swojej wady. Pamiętajmy, że to my jesteśmy dla dziecka cały światem i pierwsze kontakty z rodzicami i najbliższą rodziną powodują, że stają się najważniejszymi nauczycielami w życiu dziecka. Jest to czas intensywnej nauki języka, co zdecyduje na późniejszym etapie o jego procesie mowy, migania czy obu sposobów komunikacji.

  • Metoda oralno-słuchowa

Nauka języka mówionego za pomocą słuchu, czytania z ruchu warg, rozumienia i używania języka mówionego. Celem jest rozwinięcie niezbędnych umiejętności językowych, które dziecku pozwolą na funkcjonowanie w środowisku szkół publicznych i przestrzeni uczniowskiej. W tej metodzie wykorzystujemy aparat słuchowy lub implant ślimakowy, co pozwala na wykorzystanie języka mówionego i interpretacji słów odbiorcy. Dzięki tej metodzie pozwalamy dziecku rozwijać umiejętność czytania i pisania we wszystkich obszarach związanych z jego edukacją. Dziecko bez problemu rozumie wszystkie polecenia i prośby, lecz fundament wynosi z rodzinnego domu.

  • Metoda audytywno-werbalna

Metoda pozwala wszystkim dzieciom, niezależnie od ubytku słuchu rozwijać zdolności słyszenia oraz używania mowy do komunikacji. Metoda opiera się na szerokim rozwoju procesów neurologicznych – w równym stopniu wykorzystanie pięciu zmysłów. Uczenie się za pomocą ciała i mózgu, to pozwala na poprawę słyszenia, odbioru informacji oraz aktywne wykorzystanie słuchu. Dzięki temu dziecko staje się pewne siebie, świadome, identyfikuje i rozróżnia dźwięki mimo swojego ubytku słuchu. To najbliższe otoczenie wspomaga dziecko i staje się aktywnymi uczestnikami sesji terapeutycznych i codziennych ćwiczeń słuchowych.

  • Metoda mowy sygnalizowanej

Podczas procesu uczenia się wykorzystujemy ruchy jednej ręki do uzupełnienia informacji słuchowo-wizualnych. Określone dźwięki są zaprezentowane w sposób wizualny, to rodzice uczą się konkretnych pozycji ręki, aby ułatwić dziecku i rozwinąć w nim umiejętność czytania z ruchu warg oraz rozróżnieniu dźwięków, które do niego docierają. Dzięki temu dziecko wykorzystuje rozwój języka i mowy, umiejętność czytania i komunikacji. Skupia uwagę dziecka na ustach, wzmacnia dźwięki w słowach czy wyrażeniach oraz wykorzystuje aktywność motoryczną równoległą do pozostałych zmysłów.

  • Język migowy a komunikacja symultaniczna

Wykorzystanie języka mówionego i migowego w tym samym czasu, wykorzystuje się ją do nauczenia dzieci mówienia oraz wsparcia rozwoju językowego. W tej metodzie liczy się konsekwencja, aby zachęcić swoją pociechę do aktywności w różnych dziedzinach życia społecznego.

  • Totalna komunikacja

Pobudza aktywność dziecka we wszystkich sposobach komunikacji – mowy, słuchu, czytania z ruchu warg, języka migowego czy literowania palcami. Dziecko odbiera komunikaty, dzięki zmysłowi słuchu i wzroku, to pozwala pobudzić jego percepcję do działania. Zapewnijmy dziecku najszerszy dostęp do bazy języka wizualnego oraz rozwińmy w nim chęć wykorzystania języka mówionego.

Sztuką jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z ubytkami słuchu. To dorośli powinny otwierać granice i zainteresowania dzieci, usuwać trudności i bariery spowodowane przez istniejące wady słuchu. Przy ogromnym postępie technologicznym aparat słuchowy staje się urządzeniem nowoczesnym i intuicyjnym, bo powodem do wstydu jest niedosłyszeć niż mieć aparat słuchowy. To dzięki swojej odmienności jest się wyjątkowym! Można uczyć się, studiować, podróżować, poznawać i osiągać sukcesy. Zapraszamy wszystkie dzieciaki, te malutkie i te całkiem większe na badania audiologiczne!

 

Prezentowane urządzenia to aparaty słuchowe, są to wyroby medyczne wspomagające słyszenie. Używaj ich zgodnie z instrukcją lub etykietą. 
Podmiotem prezentującym aparaty słuchowe jest Fundacja Oto Słyszę z siedzibą w Częstochowie.