Jak dobrać aparat słuchowy dla dzieci?

Każdy rodzic w trosce o swoją pociechę pragnie, aby prawidłowo się rozwijało i dba o prawidłowy rozwój mowy. Czasem się zdarza, że do prawidłowego rozwoju mowy jest również prawidłowy rozwój słuchu, a to czasem nie idzie w parze. Jak najwcześniejsze stwierdzenie niedosłuchu u dzieci zapewni dobranie odpowiedniego i nowoczesnego aparatu słuchowego. To właśnie dzięki aparatowi słuchowemu możemy zwiększyć zakres słyszenia i przy lekkim lub umiarkowanym niedosłuchu w pełni rozwinąć aparat mowy. Kiedy stwierdzony niedosłuch jest w stopniu głębokim, może zajść potrzeba zastosowania aparatów słuchowych o większej mocy.

Wiele czynników wpływa na prawidłowy rozwój słuchu oraz mowy u dziecka, u którego stwierdzono wadę słuchu. Bardzo istotny jest dobór właściwego aparatu słuchowego do wady słuchu dziecka, ale nie zapominając o konieczności rehabilitacji słuchu i mowy od pierwszych dni korzystania przez naszego dziecko z aparatu słuchowego. To bardzo ważne!

Na co zwrócić uwagę przy wyborze aparatu słuchowego dla dziecka:

Pamiętajmy, że wielkość aparatu słuchowego zależy od wielkości ubytku słuchu i zachowanie odpowiednich parametrów akustycznych.

Późne rozpoznanie wady słuchu powoduje u dzieciaków, że część mózgu odpowiedzialna za rozwój mowy przez długi czas rozwija się nieprawidłowo. Skutkuje to brakiem myślenia werbalnego, czy słownego oraz w późniejszym rozwoju ograniczonym myśleniem abstrakcyjnym, czy ubogim słownictwem. Dlatego warto przy rehabilitacji słuchu wykorzystać nowoczesne technologie, które nie tylko wzbogacają proces korekcyjny w orientowaniu się w świecie dźwięków i nauki maluchów na każdym poziomie edukacji.

Prezentowane urządzenia to aparaty słuchowe, są to wyroby medyczne wspomagające słyszenie. Używaj ich zgodnie z instrukcją lub etykietą. 
Podmiotem prezentującym aparaty słuchowe jest Fundacja Oto Słyszę z siedzibą w Częstochowie.