Niedosłuch – problem wśród bliskich

 

Relacje z rodziną, krewnymi czy znajomymi są nieodzownym  zwierciadłem tego, jak czujemy się sami ze sobą. Niestety problem niedosłuchu, może stanowić wyraźny problem i barierę dla osoby niedosłyszącej, a także wśród jej bliskich. Niedosłuch wiąże się z powolną utratą słuchu, czego konsekwencją jest otrzymywanie nieadekwatnych odpowiedzi lub ich brak.

 

Osoby niedosłyszące zazwyczaj nie będą chciały się przyznać do swojej wady lub będą ją skrupulatnie ignorować, nie podejmując w tym kierunku żadnych działań. Starajmy się uczulić naszych bliskich, że niedosłuch ma daleko idące konsekwencje, które grożą całkowitą utratą słuchu i oswojenie się z aparatem słuchowym.

Najprostszymi przykładami z życia osoby niedosłyszącej może być problem z usłyszeniem wołania bliskiej osoby, dzwoniącego dzwonka do drzwi czy nawet utrata kontaktu z rodziną, podczas rozmowy tzw. wyłączenie się w trakcie. Należy pamiętać, że jeśli bliska nam osoba cierpi na niedosłuch to warto o podjęcie działań, poddanie się badaniu słuchu, aby poprawić jej komfort życia.  

W określeniu stopnia niedosłuchu powinno się wykonać badanie audiometryczne, dzięki któremu można w decybelach określić poziom progowy dźwięków słyszalnych, im wyższy poziom, tym niestety ubytek słuchu jest głębszy. Stopień określamy za pomocą miary – mały w granicach 20-40 dB, średni w granicach 41-65 dB, duży w granicach 66-90 dB oraz głęboki powyżej 90 dB.

 

Nie dajmy odczuć naszym bliskim, że są ignorowane, ponieważ wpędzamy je w poczucie winy. Ubytki słuchu dotyczą nas wszystkich, w mniejszej bądź większej skali. Traktujmy prowadzoną rozmowę, jako przyjemną konwersację, a nie przeinaczanie odpowiedzi rozmówcy lub zmianę jego myśli. Wtedy może mieć to negatywny skutek i powodować konflikt, podpowiadamy, w jaki sposób zachować się, podczas rozmowy z osobą niedosłyszącą.

Wskazówki, jak ułatwić relacje z osobą niedosłyszącą:

  • wybieramy ciche oraz spokojne miejsce do rozmowy
  • dbamy o komfort rozmowy
  • zwracamy się twarzą w twarz, podczas konwersacji
  • starajmy się mówić jasno i wyraźnie
  • na samym początku określmy temat rozmowy i starajmy się go nie zmieniać
  • nie rozpraszajmy uwagi osoby niedosłyszącej
Prezentowane urządzenia to aparaty słuchowe, są to wyroby medyczne wspomagające słyszenie. Używaj ich zgodnie z instrukcją lub etykietą.
Podmiotem prezentującym aparaty słuchowe jest Fundacja Oto Słyszę z siedzibą w Częstochowie.