Refundacja na aparaty słuchowe Fundacja PZU, WOŚP oraz Urząd do Spraw Kombatantów

Wyjaśnimy, jak zdobyć dofinansowanie i kto się może o nie ubiegać na aparaty słuchowe oraz wkładki douszne z Fundacji PZU, WOŚP oraz kombatanci i ofiary represji. Dotyczy to grup społecznych, które objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym – dzieci i młodzież do 26 roku życia, osoby po 26 roku życia oraz osoby starsze. Tak niewiele to kosztuje, a możesz wiele zyskać i odzyskać swój słuch! Zlecenie na aparaty słuchowe mogą wystawić lekarze posiadający specjalizację w zakresie: audiologii, foniatrii, otolaryngologii i laryngologii, również dziecięcej.

 

 

Fundacja PZU ma niezbędne środki finansowe na pomoc ubiegającym się osobom o sprzęt słuchowy. Niezbędnymi dokumentami, jakie trzeba złożyć:

  • zlecenie na aparat słuchowy lub wkładki douszne wystawione przez lekarza laryngologa
  • orzeczenie o niepełnosprawności / grupa inwalidka
  • pismo o stanie zdrowia pacjenta
  • wniosek o dochodach
  • pismo z MOPS-u o korzystaniu z zasiłku

W tym przypadku pacjent może otrzymać aż 100% refundacji na aparat słuchowy lub wkładki douszne. Więcej informacji tutaj: https://fundacja.pzu.pl/osoby-fizyczne

 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy również pomaga w kwestiach dobrego słyszenia! Dysponuje środkami na zakup systemów wspomagających słyszenie lub aparatów słuchowych dla dzieciaków i młodzieży do 26 roku życia. Wymogiem jest orzeczenie o niepełnosprawności, stanie zdrowia małego pacjenta oraz informacje o dochodach rodziny.

 

 

Kombatantom oraz ofiarom represji należy się pomoc, gdyż znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej lub w następstwie zdarzeń losowych. Pomoc jest przyznawana na wniosek osoby uprawnionej.

Pomoc pieniężna w tym przypadku może być częściowa lub całościowa na zakup wyrobów medycznych. Wszystko zależy od dochodów, pobieranych zapomóg np. renta lub osoba jest całkowicie niezdolna do pracy. Pomoc jest przyznawana na zaspokojenie potrzeb ochrony zdrowia. Więcej informacji tutaj: https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sprawy-zdrowotne-i-socjalne/kombatanci/22-pomoc-pieniezna.html

 

 

Teraz nie musisz już się zastanawiać nad wyborem aparatu słuchowego, ponieważ przy zakupie wartościowych aparatów słuchowych dopłacisz mniej. Pomagamy w załatwieniu wszelakich formalności, chętnie udzielimy informacji, jak zdobyć dofinansowanie i znów usłyszeć wyraźnie słowa swoich bliskich!

** Na bieżąco będziemy aktualizować wszystkie zmiany wprowadzane przez powyższe organizacje z dot. wysokości refundacji na aparaty słuchowe dla osób dorosłych oraz dzieci. Szczegóły i pomoc specjalisty w salonie.

 

Prezentowane urządzenia to aparaty słuchowe, są to wyroby medyczne wspomagające słyszenie. Używaj ich zgodnie z instrukcją lub etykietą. 
Podmiotem prezentującym aparaty słuchowe jest Fundacja Oto Słyszę z siedzibą w Częstochowie.